Political Economy of the Emission Reduction Measures

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Ekonomia polityczna środków redukcji emisji

Abstract

The objective of the article is the critical analysis of measures undertaken by the European Union in order to reduce CO2 emissions. The analysis covers also some alternative methods of addressing the emissions problem as well as applicable reforms of the current ETS scheme. The arguments, of political and economic nature, are contextualized in the broader scope of the EU’s climate and energy policies.
Celem niniejszego tekstu jest krytyczna analiza środków podejmowanych przez Unię Europejską na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Analiza obejmuje również inne, alternatywne metody walki z emisjami, jak również możliwe do zaaplikowania reformy aktualnego system ETS. Przywoływane argumenty dotyczą perspektywy politycznej i ekonomicznej walki z emisjami, jako jednego z elementów polityki klimatycznej i energetycznej podejmowanej w Europie.

Description

Sponsor

Keywords

ETS, political economy, emissions, ekonomia polityczna, EU, emisje

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015 nr 3, s. 27-43.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego