Water Deficit as a Security Threat

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Ograniczony dostęp do wody jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa

Abstract

The aim of the article is to explain the key definitions connected with water security and to analyse state relations in the context of water issues. In this context therefore water can be seen to be a precious resource because there it has no substitute. Thus the lack of water security is emerging as one of the major barriers for economic and social growth in developing countries and a source of domestic conflicts. On the other hand, water-related events might result in interna¬tional cooperation, as Kofi Annan noticed during the celebration of World Water Day: “Fierce national competition over water resources has prompted fears that water issues contain the seeds of violent conflict. [...] If all world’s peoples work together, a secure and sustainable water future can be ours”. What is certain, in the near future any environmental security planning will have to take into consideration the prime issue of water security.
Woda jest tak cenna gdyż nie ma dla niej substytutu. Brak narodowego bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście zasobów wody słodkiej staje się jedną z głównych przeszkód dla rozwoju ekonomiczno-społecznego państw oraz przyczyną wewnętrznych konfliktów. Należy jednak zauważyć, że kontakty państw na tle zagadnień związanych z wodą mogą prowadzić do międzynarodowej współpracy, na co wskazał w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Wody Kofi Annan, mówiąc: “Zaciekła państwowa rywalizacja o zasoby wody wzbudziła obawy, że problemy związane z wodą mogą być zalążkiem brutalnego konfliktu. [...] Jeśli wszyscy ludzie na ziemi będą współpracować, czeka nas bezpieczna i stabilna przyszłość zasobów wodnych”. Pewne jest, że w najbliższej przyszłości każde planowanie dotyczące bezpieczeństwa ekologicznego będzie obejmowało kwestie dotyczące wody. Artykuł powstał by wyjaśnić terminy związane z bezpieczeństwem ekologicznym w kontekście zasobów wody i dokonać oceny stosunków między państwami, odnoszących się to tego aspektu bezpieczeństwa.

Description

Sponsor

Keywords

water securiti, water stress, water deficit, water conflict, natural resources, ecological security, environmental security, bezpieczeństwo wodne, stres wodny, deficyt wody, konflikt o zasoby wody, zasoby naturalne, bezpieczeństwo ekologiczne

Citation

Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 239-252.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego