PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

BOOK REVIEWS

Abstract

Krystyna Daszkiewicz, Zbrodnie ludobójstwa na narodzie polskim. 1939-1945, (rec. Włodzimierz P i o t r o w s k i), s. 255-257; Ryszard Chruściak, Prace konstytucyjne w latach 1997-2007, Warszawa 2009 (rec. Lech M a ż e w s k i), s. 258-259; Ida Elisabeth Koch, Human Rights as Indivisible Rights. The Protection of Socio-Economic Demands under the European Convention on Human Rights, Leiden-Boston 2009 (rec. Katarzyna Ł a s a k), s. 260-263; Tomasz Gabrusewicz, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Warszawa 2010 (rec. Dorota K o r e n i k), s. 263-269; Paweł Ruszkowski, Andrzej Wójtowicz, Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki, Warszawa 2009 (rec. Maciej G u r t o w s k i), s. 269-271.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s. 255-271

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego