Management of Television Advertising Content Based on the Value of Health

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Zarządzanie treścią w reklamie telewizyjnej na przykładzie wartości zdrowia

Abstract

The world in which people live is a collection of values created by tchem and for them. As free beings, people make choices, are constantly guided by tchem in their daily behavior and attitudes, recognizing them as valuable and worthwhile. Accepted socially or individually, they influence decisions made in economic, aesthetic, moral, legal, cognitive or religious spheres. Their importance and influence were also noted by the authors of advertising messages. Appropriately tailored to the market, they shape the content of advertising messages and are of significance in business communication with consumers. This phenomenon can especially be noted in messages recommending medications. Appealing or referring to a particularly valued quality such as “health” is not only justified, but it allows buyers to select these products which in their opinion guarantee the achievement of well-being, a disease-free condition. Management of advertising content through a kind of “imaging” of health in commercials is a consequence of the use of various means of persuasion.
Świat, w którym żyje człowiek jest zbiorem wartości, utworzonych przez niego i dla niego. Jako istota wolna, dokonuje ich wyboru, kieruje się nimi w codziennych zachowaniach, postawach, uznając za cenne, godne wysiłku. Uznane społecznie czy indywidualnie wpływają na decyzje podejmowane w sferach: ekonomicznej, estetycznej, moralnej, prawnej, poznawczej czy religijnej. Ich doniosłość i wpływ zauważyli także autorzy komunikatów reklamowych. Odpowiednio dobrane dla danego rynku, kształtują treść komunikatów reklamowych i mają znaczenie w komunikacji przedsiębiorstwa z konsumentami. Szczególnie zaobserwować to można w przekazach rekomendujących leki. Odwoływanie się czy powoływanie wartości szczególnie cenionej, jaką jest „zdrowie”, jest nie tylko uzasadnione, ale pozwala nabywcom na dokonywanie wyboru tych produktów, które w ich ocenie gwarantują osiągnięcie dobrostanu, stanu bezchorobowego. Zarządzanie treścią reklamy poprzez swoistego rodzaju „obrazowanie” zdrowia w reklamach jest konsekwencją stosowania różnych środków perswazyjnych.

Description

Sponsor

Keywords

marketing management, value, health, television advertising, zarządzanie marketingiem, wartość, zdrowie, reklama telewizyjna

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, 2019, s. 79-106.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego