Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2019, nr 3

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Jakość rządzenia i sprawność biurokratyczna a polityka spójności na tle tradycji kulturowej Europy Środkowo-Wschodniej
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Hryniewicz, Janusz T.
  Przedmiotem badań była hipoteza dotycząca wpływu polityki spójności na jakość rządzenia i sprawność biurokratyczną na tle uwarunkowań społeczno-kulturowych. Jednostkami obserwacji były regiony i państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Czynniki kulturowe opisano w kategoriach historycznej ewolucji korelatów kapitału społecznego. Obliczenia przeprowadzono w oparciu o międzynarodowe bazy danych dla państw i regionów. Do pomiaru jakości rządzenia użyto wskaźników: QoG (Quality of Gowernace) i regionalnego wskaźnika jakości rządzenia EQI (European Quality Index). Jakość rządzenia mierzona wskaźnikiem QoG jest funkcją kapitału społecznego i wyposażenia w zasoby finansowe administracji publicznej. Zapoczątkowane w 2015 r. w Polsce modyfikacje trójpodziału władzy, nie przełożyły się, jak na razie, na wskaźniki jakości rządzenia. Natomiast na Węgrzech zmiana rządu i późniejszy spadek jakości rządzenia były poprzedzone głębokim kryzysem społeczeństwa obywatelskiego. Polityka spójności została potraktowana jako szczególny przypadek importu kulturowego. Badania regionalne w oparciu o wskaźnik EQI pokazały, że środki polityki spójności przyczyniły się do poprawy funkcjonowania organów administracji publicznej, ale nie wpłynęły na poprawę wskaźnika EQI. Znaczenie zmian czynników społeczno-kulturowych dla poprawy sprawności biurokratycznej jest ambiwalentne. Zmiany czynników zewnętrznych (kapitał społeczny) sprzyjają poprawie funkcjonowania administracji publicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast styl kierowania będzie stanowił wyraźną barierę wobec tych oddziaływań. Import kulturowy nie spowodował wyraźnych przemian kultury organizacyjnej.
 • Item
  Multi-level governance in local governments in the Federal Republic of Germany
  (Wydawnictwo Nakowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Balcerek-Kosiarz, Marta
  Performing public tasks as part of multi-level governance, municipal governments in Germany play the most vital role in the network system. As state bodies, they initiate and change the forms of coordination of collective actions. The main issue addressed in this paper is the use of a conceptual grid applied in the deconcentrated structure of public administration in Anglo-Saxon countries for the description of multilevel governance in decentralized forms of public administration. The main aim of this paper is to present how the concept of multi-level governance has been adapted to the specific character of German municipal government and what its essence is. The following research questions are asked to achieve the main aim: What is the difference in the genesis of governance in Germany in comparison to the tradition of Anglo-Saxon countries? How are public tasks performed within the framework of multi-level governance in Germany? What are the organizational and legal forms of performing public tasks? The paper was prepared following the assumptions of the new institutionalism. In order to present ways of performing public tasks in the concept of multi-level governance the functional method was used. This enabled the selection of those tasks that can be implemented by both local government units and self-governing business institutions. Additionally, the institutional method was used to show the specificity of cooperation between municipal governments and other public and private entities. The research on multi-level governance in Germany resulted in three conclusions providing the framework for this paper. Firstly, the emergence of multi-level governance in Germany has been based on top-down activities which occur between the federal states and municipalities. The creation of network systems results from the conviction of the state authorities that the implementation of public tasks is more effective in cooperation with private organizations which are moderated by regulatory entities. Secondly, before implementing multi-level governance on the local level, regional governance has been established at the level of the Lands, allowing the concept of governance to be adjusted to the specific requirements of a federal state. Thirdly, multi-level governance has been embedded in the structure of local government through a specific type of public task (Gemeinschaftsaufgaben).
 • Item
  Pełnomocnik Praw Małych Rdzennych Ludów Północy w Republice Sacha (Jakucja)
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Nowak, Krystian; Pogłódek, Andrzej
  W pracy dokonano analizy obowiązującego ustawodawstwa Republiki Sacha (Jakucja) w zakresie dotyczącym Pełnomocnika Praw Małych Rdzennych Ludów Północy. Egzegeza aktów prawnych pozwoliła wskazać ramy prawne statusu Pełnomocnika Praw Małych Rdzennych Ludów Północny jako jednego z mechanizmów polityki narodowościowej wobec małych rdzennych grup etnicznych w Republice Sacha (Jakucja). Przeprowadzona analiza uwzględnia podejście systemowe, porównawcze oraz dogmatyczne. Wskazano dobre rozwiązania, a także niedociągnięcia w mechanizmie prawnej ochrony małych rdzennych ludów Północy przez Pełnomocnika. We wnioskach wskazano na potrzebę dalszego udoskonalania ustawodawstwa Sachy (Jakucji) o Pełnomocniku Praw Małych Rdzennych Ludów Północy.
 • Item
  Protection of the reputation of the Polish Nation and the Republic of Poland
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Skrzypczak, Jędrzej
  A pretext for taking up this topic was the adoption in January 2018 of the new Act of the Institute of National Remembrance, which aroused huge controversy. In this way, provisions were enacted to protect the reputation of the Republic of Poland and the Polish Nation. Among them, there are regulations such art. 53o and 53p providing civil liability for violating the reputation of the Republic of Poland and the Polish Nation. This part of the bill passed almost unnoticed, unlike the criminal law in this bill. Certainly, a full analysis of this normative act requires more time. For now, we can say that – as it was presented in this paper – the adopted regulation raises a number of doubts and questions about its proper interpretation.
 • Item
  Management of Television Advertising Content Based on the Value of Health
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Barańska, Marzena
  The world in which people live is a collection of values created by tchem and for them. As free beings, people make choices, are constantly guided by tchem in their daily behavior and attitudes, recognizing them as valuable and worthwhile. Accepted socially or individually, they influence decisions made in economic, aesthetic, moral, legal, cognitive or religious spheres. Their importance and influence were also noted by the authors of advertising messages. Appropriately tailored to the market, they shape the content of advertising messages and are of significance in business communication with consumers. This phenomenon can especially be noted in messages recommending medications. Appealing or referring to a particularly valued quality such as “health” is not only justified, but it allows buyers to select these products which in their opinion guarantee the achievement of well-being, a disease-free condition. Management of advertising content through a kind of “imaging” of health in commercials is a consequence of the use of various means of persuasion.
 • Item
  New Determinants of Political Socialization in the Internet Age
  (Wydawnictwo Nakowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Pawełczyk, Piotr; Jakubowski, Jakub
  The media appears to play an increasingly significant role in the process of political socialization. This is the outcome of the large amount of time people spend every day in front of their screens and other sources of information on the one hand, and from the growing ‘intimacy’ of their relations with their devices. A majority of Poles (ca. 64% in 2017 in the 15+ age group) have smartphones, and thus the possibility of being online at practically every moment. This proportion can be assumed to be even higher among schoolchildren. This precipitates a question of the extent to which access to the web influences the process of political socialization, and what impact it has on the processes of social adjustment. This article attempts to compare and review theoretical tenets of the concept of political socialization. The validity of some assumptions made in the pre-internet area is questioned in the face of the contemporary reality of the world operating in permanently-logged-in mode. A handful of recommendations are also put forward for a more socially useful application of the media in the adjustment of the individual (in particular young people) to living in the circumstances of media democracy.
 • Item
  O patriotyzmie Wielkopolskim – ze spuścizny regionalizmu wielkopolskiego XIX/XX wieku
  (Wydawnictwo Nakowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Kowalczyk, Ryszard
  Autor skupił się na próbie zdefiniowania idei patriotyzmu wielkopolskiego, korzystając z dorobku nauki, literatury i czasopiśmiennictwa XIX/XX wieku, głównie z Wielkopolski. Osadził pojęcie patriotyzmu Wielkopolan na tle idei regionalizmu, w szczególności regionalizmu wielkopolskiego, którego podstawy programowe i praktyka w warunkach zaboru pruskiego były specyficzne dla tego regionu.
 • Item
  Christian Democrat policy in the face of the influx of Syrian immigrants to the Federal Republic of Germany (2015–2017)
  (Wydawnictwo Nakowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Bielawska, Agnieszka
  The aim of this article is to present the most frequently discussed actions undertaken by Chancellor Angela Merkel in order to stop the increased immigration of Syrians to Germany. The solutions proposed by Merkel are shown in the context of the reactions they triggered in CDU and CSU members. The policy of the Chancellor, and both German Christian Democratic parties and their representatives, has been presented in the context of critical discussions regarding the political costs associated with the admission of so many foreigners. The article analyzes, among other things, the issues regarding the position of Angela Merkel on the German political scene and the influence of the Willkommenspolitik on the results of the Bundestag elections in 2017.
 • Item
  The European Union’s strategy on Afghanistan. Selected Issues
  (Wydawnictwo Nakowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Sabawoon, Mirza
  The attack on the World Trade Center of September 11, 2001 evidenced a growing terrorist threat to the US, as well as to the European Union. It is not surprising then that the EU started to combat terrorism abroad. Afghanistan posed such a large threat that the European community decided to actively participate in the war with the Taliban, and then in a peace mission in that area. The article analyzes the evolution of the European Union’s commitment to helping Afghanistan, democratization, reconstruction of the country and its structures, creation of civil society and improvement of the quality of life. The tenets of the latest EU strategy for Afghanistan in 2017 are also considered, which put the strongest emphasis on the issues of respect for human rights, increasing the role of women in social life and ensuring peace and stability in the region.
 • Item
  Poznański Czerwiec 1956 r. – Radio Poznańskie i Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa – ich role w przekazywaniu informacji o wydarzeniach poznańskich
  (Wydawnictwo Nakowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2019) Ćwirlej, Ryszard
  Kluczowym problemem badawczym tego opracowania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Poznańskie Radio oraz Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa relacjonowały wydarzenia, które miały miejsce na ulicach Poznania w czerwcu 1956 roku. Zamiarem autora było wykazanie różnic w interpretacji tych samych wydarzeń, które podyktowane zostały punktami widzenia, zdeterminowanymi poprzez uwarunkowania polityczne. W 1956 roku Poznańska Rozgłośnia Polskiego Radia pełniła rolę propagandowej stacji, nadzorowanej przez władzę komunistyczną, podczas gdy nadająca z Monachium Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, finansowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, mimo swojej wyraźnej, politycznej linii programowej zachowywała standardy obiektywnego informowania słuchaczy. Zdaniem autora RWE jako rozgłośnia „substytucyjna”, relacjonując te wydarzenia, przejęła faktyczną rolę informacyjną krajowej rozgłośni regionalnej, której ta nie mogła pełnić.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego