Poznański Czerwiec 1956 r. – Radio Poznańskie i Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa – ich role w przekazywaniu informacji o wydarzeniach poznańskich

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Nakowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

June 1956 protests in Poznań – Poznań Radio and the Polish Section of Radio Free Europe and their role in providing information about the events in Poznań

Abstract

Kluczowym problemem badawczym tego opracowania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Poznańskie Radio oraz Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa relacjonowały wydarzenia, które miały miejsce na ulicach Poznania w czerwcu 1956 roku. Zamiarem autora było wykazanie różnic w interpretacji tych samych wydarzeń, które podyktowane zostały punktami widzenia, zdeterminowanymi poprzez uwarunkowania polityczne. W 1956 roku Poznańska Rozgłośnia Polskiego Radia pełniła rolę propagandowej stacji, nadzorowanej przez władzę komunistyczną, podczas gdy nadająca z Monachium Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, finansowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, mimo swojej wyraźnej, politycznej linii programowej zachowywała standardy obiektywnego informowania słuchaczy. Zdaniem autora RWE jako rozgłośnia „substytucyjna”, relacjonując te wydarzenia, przejęła faktyczną rolę informacyjną krajowej rozgłośni regionalnej, której ta nie mogła pełnić.
The key research issue of this study is to find an answer to the question of how Poznań Radio and the Polish Section of Radio Free Europe covered the events that took place on the streets of Poznań in June 1956. The author’s intention was to indicate the differences in the interpretation of the same events that were seen from different points of view, determined by political considerations. In 1956, the Poznań Broadcasting Station of Polish Radio acted as a propaganda station supervised by the communist authorities, whilst the Polish Section of Radio Free Europe (RFE), broadcasting from Munich and financed by the Congress of the United States of America, maintained standards of objective coverage in describing the above-mentioned events to the listeners, despite its clear political line. In the author’s opinion, RFE, a kind of a “substitute” radio station, took over the factual informative role of the state regional radio station when reporting on these events

Description

Sponsor

Keywords

Poznański Czerwiec 1956, Radio Poznań, Radio Wolna Europa, Poznań 1956 protests, Radio Poznań, Radio Free Europe

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, 2019, s. 195-211.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego