Christian Democrat policy in the face of the influx of Syrian immigrants to the Federal Republic of Germany (2015–2017)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Nakowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Polityka chadecji w obliczu napływu syryjskich imigrantów do Republiki Federalnej Niemiec (2015–2017)

Abstract

The aim of this article is to present the most frequently discussed actions undertaken by Chancellor Angela Merkel in order to stop the increased immigration of Syrians to Germany. The solutions proposed by Merkel are shown in the context of the reactions they triggered in CDU and CSU members. The policy of the Chancellor, and both German Christian Democratic parties and their representatives, has been presented in the context of critical discussions regarding the political costs associated with the admission of so many foreigners. The article analyzes, among other things, the issues regarding the position of Angela Merkel on the German political scene and the influence of the Willkommenspolitik on the results of the Bundestag elections in 2017.
Celem artykułu było przybliżenie najczęściej omawianych działań podjętych przez kanclerz A. Merkel w celu powstrzymania wzmożonej imigracji Syryjczyków do RFN. Zaproponowane przez A. Merkel rozwiązania ukazane zostały w kontekście reakcji członków CDU oraz CSU na nie. Polityka kanclerz oraz obu niemieckich partii chadeckich i ich przedstawicieli ukazana została na tle krytycznej dyskusji dotyczącej politycznych kosztów, jakie związane są z przyjęciem tak wielkiej liczby cudzoziemców. Poruszone zostały zatem m.in. kwestie dotyczące pozycji A. Merkel na niemieckiej scenie politycznej oraz wpływu „Willkommenspolitik” na wyniki wyborów do Bundestagu w 2017 r.

Description

Sponsor

Keywords

Merkel, CDU, CSU, immigration crisis, immigration policy, kryzys imigracyjny, polityka imigracyjna

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, 2019, s. 147-180.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego