Zmiana kontekstu społecznego a geneza trudności szkolnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Badań Edukacyjnych

Title alternative

Abstract

W artykule Autorka analizuje specyficzne przyczyny trudności szkolnych, które są związane ze zmianą kontekstu społecznego. Celem było wskazanie niektórych cech współczesnej kultury, stylu życia, przemian społecznych, które mogą powodować, iż zjawisko trudności szkolnych od zawsze obecne w szkole teraz ulega znacznemu nasileniu i rozpowszechnieniu. W artykule omawiane są takie zjawiska społeczno-kulturowe jak np. kryzys kultury pisma, rewolucja techniczna i rola elektronicznych środków komunikacji, rozwarstwienie społeczne, które pozwalają w sposób pełniejszy wyjaśniać przyczyny trudności szkolnych zwykle wiązanych z trudnościami rozwojowymi, uwarunkowanymi podmiotowo i/lub środowiskowo.

Description

Sponsor

Keywords

Trudności szkolne, Kontekst społeczny, Przyczyny trudności szkolnych

Citation

Edukacja. Studia. Badania. Innowacje, 4 (92), 2005, s. 5 - 18.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego