Nie-Ewangeliczny model człowieka. Próba wyjaśnienia psychoanalitycznego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych

Title alternative

Abstract

Autor odwołuje się do podstawowych kategorii psychoanalizy Freuda: id, ego oraz superego, a także do zagadnienia lęku, którego konsekwencją jest niemożność przezwyciężenia trudności w sytuacji zagrożenia. Koncepcje te umożliwiają odmienną interpretację zjawisk zniewolenia oraz zbieszenia, będących częścią nie-Ewangelicznego modelu człowieka. W interpretacji zaprezentowanej w tym artykule zjawiska te są wynikiem działalności poszczególnych sfer osobowości jednostki: id, ego oraz superego, która stanowi odpowiedź na pozytywne/negatywne działania partnera interakcji.

Description

Sponsor

Keywords

nie-Ewangeliczny model człowieka, psychoanaliza, racjonalność działania, Sigmund Freud, Leszek Nowak, non-Christian model of man, psychoanalysis, rationality of action

Citation

K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 67-75.

ISBN

978-83-62243-45-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego