TRANSFORMACJA GOSPODARCZA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ: WNIOSKI Z 20 LAT DOŚWIADCZEŃ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

ECONOMIC TRANSFORMATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: CONCLUSIONS AFTER 20 YEARS OF EXPERIENCE

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Transformacja gospodarcza, Economic transformation, Europa Środkowo-Wschodnia, Central and Eastern Europe

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 2, s. 5-10

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego