Prezydent Legnicy. Kampania wyborcza w roku 2014

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

President of Legnica. The election campaign in 2014

Abstract

Autor analizuje w artykule wybory samorządowe w 2014 roku. Skupia swoją uwagę głównie na rywalizacji o prezydenturę Legnicy pomiędzy dwoma najważniejszymi kontrkandydatami, urzędującym prezydentem Tadeuszem Krzakowskim i aspirującym do tej roli wiceprzewodniczącym lokalnych struktur partii rządzącej. Autor odwołuje się do założeń programowych obu kandydatów i analizuje przebieg kampanii. Poszukuje także czynników decydujących o sukcesie urzędującego prezydenta i porażce pretendenta do prezydentury Legnicy.
The author analyzes in the paper the local elections in 2014. He focuses on competition for the presidency of Legnica between two candidates, the current president Tadeusz Krzakowski and aspiring to the role of president vice-chairman of the local structures of ruling party. The author refers to the programs of both candidates and analyze the campaign. He is looking also for the factors determining the success of the president and the defeat of the pretender.

Description

Sponsor

Keywords

wybory samorządowe, prezydent miasta, Legnica, Tadeusz Krzakowski, Jarosław Rabczenko, local elections, president of the city, Tadeusz Krzakowski, Jarosław Rabczenko

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 4, s. 7-28.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego