W kręgu działań pomocowych i poradniczych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

On advisory and counselling activities

Abstract

W pracy zasygnalizowano wiele niepodlegających klasyfikowaniu czy systematyzowaniu problemów, ważkich z perspektywy teorii oraz praktyki poradnictwa i wsparcia społecznego. Książka została podzielona na trzy obszary tematyczne: poradnictwo i wsparcie społeczne w kontekście pracy człowieka, wspierający i wspierani; pomaganie w kontekście wybranych problemów dzieci, młodzieży i rodzin oraz metody i formy pomocy i wsparcia. Przedstawione treści mogą inspirować do namysłu nad wielowymiarowością ludzkich doświadczeń – zarówno tych związanych z niesieniem, jak i otrzymywaniem pomocy oraz wsparcia – w każdym z aspektów ludzkich biografii, a także stanowią przyczynek do dalszych prac empirycznych, teoretycznych i praktycznych z zakresu poradnictwa i wsparcia społecznego.
The theoretical considerations presented in this work indicate numerous problems which resist classification and systematization, and which are significant in terms of the theory and practice of counselling and social support. The book is divided into three thematic areas: Counselling and social support in the context of human work, the supporter and the supported; assisting in the context of selected problems experienced by children, young people and their families; the the forms and methods of this assistance. We nurture the hope that they will inspire reflections on the multidimensional nature of human experiences, associated both with providing and receiving help in every aspect of human biography. We trust that the information presented here will constitute a contribution to further empirical, theoretical and practical studies in the field of social assistance and support.

Description

Sponsor

Keywords

poradnictwo, wsparcie społeczne, problemy dzieci, problemy młodzieży, problemy rodzin

Citation

Kozielska J., Skowrońska-Pućka A., W kręgu działań pomocowych i poradniczych. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 270.

ISBN

978-83-232-3021-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego