Aktywność poznawcza dziecka w przestrzeni edukacyjnej środowiska

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-06-21T11:47:47Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Child’s cognitive activity in the space of educational environment

Abstract

W pracy została dokonana charakterystyka aktywności poznawczej, jaką podejmuje dziecko w okresie późnego dzieciństwa w kontakcie ze środowiskiem. Obraz aktywności dziecka nie byłby jednak pełen, gdyby nie uwzględniał specyfiki środowiska, w którym dziecko żyje i rozwija się. Dlatego drugim celem, który określał charakter badań było znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jakim środowisku dziecko podejmuje aktywność poznawczą: jakie są jego cechy, jakie tkwią w nim możliwości. Najbliższymi dziecku w okresie późnego dzieciństwa strukturami środowiska są: rodzina, szkoła i otaczająca je lokalna przestrzeń. W każdym z nich poszukiwano czynników, które determinują aktywność poznawczą dziecka w środowisku. Zawarty w temacie pracy konstrukt przestrzeń edukacyjna środowiska oznacza, że końcowe analizy zawarte w pracy prowadzą do ustalenia, na ile rodzina i szkoła oraz podmioty środowiska lokalnego kreują wspólną przestrzeń dla poznawczych działań dziecka w środowisku.
In this dissertation, cognitive activity and a problem of environmental support to it of 10 year-old children is undertaken. It is believed that for children to be successful, there must be an array of learning supports around them. These supports include schools, families, out-of-school programs and activities, libraries, museums, health centers and other community-based institutions. When they make linkages to build environmental learning context and support, they are able to reinforce and sustain the child’s development. Therefore, there is a need to define the role of local environment in the context of children’s development and relationship between the quality of learning environment and particular sociopedagogics features connected with local environment itself as well as teacher’s and parents’ attributes. This dissertation is an attempt at searching for an answer to questions of: what the character of pupil’s cognitive activity in contact with environment is; what a child experiences while learning in contact with the environment are; what factors determine taking up environmental activity; in what ways a family provokes the child to cognitive activity; in what ways a school induces the child to cognitive activity; how a school is supported by local environment’s institutions in order to create educational offers for children. The research was carried out in five different types of local environments (villages, small city, the city centre, housing estate and the suburbs of a big city). In the paper it is established and shown what kinds of educational spaces in local environments are created.

Description

Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Teoretycznych Podstaw Edukacji

Sponsor

Keywords

dziecko, child, aktywność, activity, środowisko, environment, edukacja, education, relacje rodzina - szkoła, parents – school relations

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego