Wina w postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych a wina w postępowaniu karnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Guilt in proceeding in cases of violation of public finance discipline and guilt in law of criminal proceedings

Abstract

W niniejszym artykule zwrócono uwagę na obowiązujące ujęcie winy sprawcy w postępowaniu w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz w postępowaniu karnym. Jako metodę badawczą przyjęto analizę literatury przedmiotu, materiału normatywnego oraz orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej. Celem opracowania jest pogłębiona analiza zasady winy w kontekście wskazanych postępowań, z uwzględnieniem podobieństw i różnic między nimi.
This article presents the existing perspective of guilt in proceedings regarding the breach of public finance discipline and guilt in criminal proceedings. As the research method, the author analyzes the literature concerning the subject in question, normative material and judicature of the Main Adjudicating Committee. The article attempts to thoroughly evaluate the principle of guilt within the aspect of the aforementioned proceedings with the observance of their similarities and differences.

Description

Sponsor

Keywords

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, liability for the breach of public finance discipline, wina w postępowaniu karnym, guilt in criminal proceedings, okoliczności wyłączające winę, circumstances exculpating from liability

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2015, nr 5, s. 165-180

Seria

ISBN

ISSN

2299-2774

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego