Techniki w psychodramie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-05-16

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Podział technik w psychodramie został dokonany przez L. Grzesiuk i E. Roine. Większość technik według tych dwóch klasyfikacji jest wspólna, zgodna z propozycjami twórcy psychodramy J. L. Moreno. Niektóre techniki są zmodyfikowane lub stworzone przez jego kontynuatorów (np. E. Roine). Pewne, wybrane elementy technik psychodramy mogą być zastosowane również w obszarze edukacji w celu stymulowania wyobraźni, kształtowania empatii i wrażliwości na innego człowieka, a przede wszystkim w celu niestereotypowego i twórczego podejścia do problemów i rozwijania umiejętności postrzegania rzeczywistości z różnych perspektyw.

Description

Materiał dydaktyczny jest przeznaczony dla studentów specjalności nauczycielskiej w ramach modułu kształcenia psychopedagogicznego i dydaktycznego, tematyka odnosi się do współczesnych teorii rozwoju osobowości, teorii kształcenia i wychowania oraz praktyki edukacyjnej, z uwzględnieniem kreatywnych metod pracy grupowej.

Sponsor

Keywords

strategie i techniki w psychodramie, elementy cząstkowe w psychodramie

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego