Między afirmacją a izolacją od świata. Rekonstrukcja baptystycznej duchowości okresu międzywojennego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2000

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Fundacji Humaniora

Title alternative

Abstract

W artykule tym postawiony zostaje problem w jakim stopniu wyznanie baptystyczne okresu międzywojennego w Polsce odwołując się do znanej typologii Ernsta Troeltscha kościół/sekta wykazywało cechy organizacji kościelnej, a w jakim sekciarskiej. W tym celu została zekonstruowana baptystyczna duchowość okresu międzywojennego obejmująca postawę jednostki wobec Boga, innych ludzi i społeczeństwa. W konkluzji autor stwierdza niewystarczalność dychotomicznego rozróżnienia Troeltscha do charakterystyki baptyzmu, który posiadał zarówno cechy kościoła jak i sekty w rozumieniu niemieckiego badacza.

Description

Sponsor

Keywords

baptyzm, duchowość, sekta, Kościół, Ernst Troeltsch

Citation

Zeszyty Filozoficzne, 2000, nr 8, s. 53-67

ISBN

83-7112-083-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego