Protekcjonizm regulacyjny we współczesnym handlu międzynarodowym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Regulatory protectionism in the contemporary international trade

Abstract

Celem głównym opracowania jest przedstawienie protekcjonizmu regulacyjnego zniekształcającego i ograniczającego współczesny handel międzynarodowy. Ważna jest zatem harmonizacja i wzajemne uznawanie norm szczególnie w zakresie barier technicznych i XXI wieku coraz większego znaczenia nabierają porozumienia bilateralne. Obejmują one już ponad 70% handlu zliberalizowanego. Wyraźnie zwiększyła się rola grupy G20. Zarówno WTO, jak i grupa G20 powinny wspólnie podejmować i koordynować wysiłki na rzecz zasad promujących nie tylko handel międzynarodowy państw wysoko rozwiniętych, ale rozszerzających również dostęp do rynku światowego państw rozwijających się. Poprzez wspieranie zasad handlowych w systemie globalnym wzmacniać się będzie legitymizacja funkcjonowania grupy G20, a zreformowany system światowej wymiany handlowej i zmodyfikowane zarządzanie tym systemem w ramach WTO z uwzględnieniem specyficznych interesów poszczególnych państw może przyczyniać się do dalszego dynamicznego rozwoju.
The main goal of the study is to discuss regulatory protectionism that distorts and restricts contemporary international trade. Therefore, it is important to harmonize trade standards and recognize them internationally, especially with respect to technical barriers. In the 21st century, bilateral agreements are becoming increasingly important. They already account for over 70% of liberalized trade. The role of the G20 group has clearly increased. Both the WTO and G20 should jointly undertake and coordinate efforts to develop the principles that would promote not only international trade of developed countries but also increase access of developing countries to the global market. The promotion of global trade rules will increase the legitimacy of the G20 group and the reformed global trade system whereas its modified management within the WTO framework, which will take into account the specific interests of individual countries, may contribute to further dynamic development.

Description

Sponsor

Keywords

biznes międzynarodowy, kryzys gospodarczy, protekcjonizm regulacyjny, porozumienia bilateralne, international business, economic crisis, regulatory protectionism, bilateral agreements

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 2, s. 65-79.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego