Internet w służbie samorządu czy samorządowców? Na podstawie zawartości stron internetowych małych gmin w samorządowej kampanii wyborczej 2014 roku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

The Internet in the service of the local government or the local politicians? Based on the content of websites of small municipalities in the local election campaign in 2014

Abstract

Powszechną jest opinia, ze urzędującemu kandydatowi jest łatwiej wygrać wybory. Ma on już jakieś osiągnięcia, elektorat go zna. Ma także aparat urzędniczy i media, których może użyć w kampanii. W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości stron internetowych małych gmin w trakcie kampanii wyborczej 2014 roku. Próbowano odpowiedzieć na pytanie: Czy strony internetowe samorządów promują gminę, czy może są traktowane instrumentalnie przez urzędujących wójtów i służą ich autopromocji?
It is a common opinion that a candidate holding public office finds it easier to win the election. He or she already has some achievements, and the electorate knows them. The candidate can also use the subordinate administrative apparatus in the electoral campaign. The article presents the results of content analysis of the websites of small municipalities during the election campaign in 2014. It attempts to answer the following question: Do websites of local governments promote municipalities, or are they treated instrumentally by mayors in office for self-promotion purposes?

Description

Sponsor

Keywords

Samorząd terytorialny, Internet, kampania wyborcza, marketing polityczny, PR, local government, the Internet, electoral campaign, political marketing, PR

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 4, s. 59-76.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego