Imigracja zarobkowa do Polski. Casus Ukraińców (2014-2017)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Economic immigration to Poland. The case of Ukrainians (2014-2017)

Abstract

Celem artykułu jest analiza imigracji zarobkowej Ukraińców do Polski w latach 2014-2017. W nim przedstawiono dane będące wynikiem badań ukraińskich i polskich instytucji w zakresie migracji ukraińskich pracowników. Przeanalizowano statystyki dotyczące ich aktywności na polskim rynku pracy. Ukazano także wpływ ukraińskich pracowników na rozwój ekonomiczny Polski. W artykule postawiono tezę, że aktywność Ukraińców miała pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki.
The aim of the paper is to analyze the economic immigration of Ukrainians to Poland from 2014-2017. It presents the data obtained by Ukrainian and Polish institutions researching the migration of Ukrainian employees. Statistics related to their activity in the Polish labor market are analyzed. The article shows the influence of Ukrainian employees on the economic development in Poland. The main thesis of the article is that Ukrainian employees have had a positive impact on the development of Polish economy.

Description

Sponsor

Keywords

imigracja zarobkowa, Ukraińcy, rynek pracy, cudzoziemcy, labor immigration, Ukrainians, the labor market, foreigners

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne , 2018, nr 2, s. 115-135.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego