Ukraine After the Parliamentary Elections of 2012: Selected Scenarios of the Development of the Political Situation

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012 roku - wybrane scenariusze rozwoju sytuacji politycznej

Abstract

Dwadzieścia kilka lat niepodległej Ukrainy to stanowczo za mało, by móc w pełni rzetelnie stawiać hipotezy odnośnie rozwoju sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej tego państwa, niemniej jednak, już to pozwala nam snuć pewne przypuszczenia. W artykule przedstawiona jest wizja rozwoju sytuacji politycznej na Ukrainie, jaka zdaniem autora nastąpi - a raczej już następuje - po wyborach parlamentarnych z 2012. Owa - uproszczona - wizja skonstruowana jest w oparciu o jedną z metod prognozowania, zwaną metodą scenariusza międzynarodowego. Biorąc pod uwagę fakt, że prognozowanie zjawisk społecznych bywa pod wieloma względami utrudnione (co wynika m.in. z tego, że w naturze tych zjawisk tkwi silne i wielostronne powiązanie z innymi zjawiskami społecznymi; ale nie tylko - także fizycznymi czy biologicznymi) w artykule przywołano wybrane problemy prognozowania, zwłaszcza te związane z metodą scenariusza międzynarodowego, następnie odniesiono ową metodę do sytuacji politycznej na Ukrainie. Zdaniem Autora Ukraina w kolejnych latach znajdzie się - a raczej już się znajduje - na równi pochyłej, staczając się w stronę reżimów autorytarnych, lub przynajmniej “umacniając się” wśród reżimów hybrydowych.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2013, nr 2, s. 21-34.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego