Działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1850-1901)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-12-11

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

An activity of the Congregation Sisters Servants of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary (1850-1901)

Abstract

3 maja 1850 roku w Podrzeczu na Ziemi Wielkopolskiej, ziemianin – Edmund Bojanowski założył pierwszą, wiejską ochronkę dla dzieci, równocześnie – dając tym samym początek polskiej wspólnocie zakonnej – Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Maryi. Dzieło wywodzące się z ludu i idące w lud. W regule podkreślił, że: „celem Zgromadzenia jest maluczkim i ubogim służyć z miłości dla Chrystusa”. Służba ta głównie przejawiała się: w pracy ochronkowej, pielęgniarskiej, oraz pomocy ubogim wśród ludu. Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój ochronek był przede wszystkim swoisty ich charakter, który sprawiał, że wrastały one silnie w polską wieś i że lud przyjmował Służebniczki za swoje. Rozdzielone na cztery autonomiczne rodziny zakonne, wszystkie nadal kontynuują charyzmat Założyciela, dzisiaj już bł. Edmunda Bojanowskiego.
On the 3rd May 1850 an earthman - Edmund Bojanowski set up the first village place for pre-school children in Podrzecze (Great Poland). It was the beginning of the Polish monastic community –the Congregation Sisters Servants of Mary. That work stemmed from the folk and for it. In a rule wrote that: "the aim of Assembly is a ministry for the poor and secular because of love for Jesus Christ". That service was mostly noticed in: minders' work, nursing and service for the poor among folk. The character of orphanage was an important factor which influenced on its development. It was the reason why people treated minders well. The monastic families were distinguished into four, . All of them are still keeping the charism of Founder, today - blessed Edmund Bojanowski.

Description

Wydział Teologiczny

Sponsor

Keywords

apostolstwo, Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, apostolate, praca z ludem, work with folk

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego