Małe muchy - duże sprawy. (Owad jako przedmiot literaturoznawczy),

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Pasaże Kraków

Title alternative

Abstract

Tekst przynależy do obszaru antropologii i mikroantropologii literatury. Pokazuje filologiczną refleksję (w ujęciu historycznym i teoretycznym) nad owadem, tutaj muchą, w jego roli teoriotwórczej. Analiza obejmuje teksty literackie, malarskie, filozoficzne oraz sztukę cyfrową.

Description

Sponsor

Keywords

Owady w literaturze, Steven Connor, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Zofia Urbanowska, biologiczne aspekty literaturoznawstwa, nowa humanistyka, antropologia literatury, Insects in literature, biological aspects of literary studies, anthropology of literature, new humanities

Citation

Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze, red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowskiej, L. Marzec, Kraków 2015, s. 283-304.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego