Mechanizmy zmian rozwojowych na początku wieku przedszkolnego a proces edukacji dzieci

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Badań Edukacyjnych

Title alternative

Abstract

Pierwsza część artykułu jest poświęcona prezentacji nowych osiągnięć rozwojowych dziecka wchodzącego w wiek przedszkolny. Autor charakteryzuje relacje w jakich pozostaje dziecko ze światem fizycznym, społecznym i własną psychiką oraz ilustruje je przykładami zachowań dzieci. Sytuację psychologiczną dziecka przedstawia głównie w oparciu o teorie Jeana Piageta i Lwa S. Wygotskiego jako konsekwencję rozwoju pamięci i wyobraźni. Wiedza dotycząca funkcjonowania psychicznego dziecka w wieku 3-4 lat jest podstawą rozważań dotyczących edukacji w drugiej części artykułu. Autor podejmuje w niej próbę odpowiedzi na pytanie czy i w jakim zakresie jest możliwe poddanie dziecka w tym wieku procesowi nauczania.

Description

Sponsor

Keywords

edukacja przedszkolna, rozwój psychicznyw okresie przedszkolnym, pamięć, wyobraźnia

Citation

Edukacja 1 (97), 2007, s. 102-119

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego