PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Artur Kozak, Granice prawniczej władzy dyskrecjonalnej, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2002, ss. 192.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 64, 2002, z. 4, s. 239-242.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego