Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNS UAM

Title alternative

Abstract

Liczba prac podejmujących kwestię sprawiedliwości organizacyjnej z perspektywy psychologii zarządzania jest na polskim rynku znikoma. Celem niniejszej publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie:"W jaki sposób organizacja jest w stanie wzbudzić wśród własnych uczestników, czyli pracowników, tak negatywne oceny i nastawienia, że zdolni są oni w rezultacie działać na jej szkodę?" Książka zawiera szczegółową analizę tego zjawiska oraz możliwe konsekwencje naruszania poczucia sprawiedliwości organizacyjnej. Wyniki mają służyć wyjaśnianiu zachowań pracowników, którzy doświadczyli zarówno sprawiedliwego traktowania, jak i rażących niesprawiedliwości w relacjach z pracodawcą. z uwagi na podjęty problem książka adresowana jest głównie do osób zajmujących się patologiami organizacyjnymi. Warto wiedzieć, co dzieje się w firmach, w których pracownicy czują się oszukiwani.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Macko, Maciej, Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników, 2009, ss. 268

ISBN

978-83-62243-08-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego