Prawo do miasta i ruralizacja świadomości w powojennej Polsce

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Ha!Art

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

prawo do miasta, urbanizacja, podziały klasowe, Łódź, miasto socjalistyczne, post-socjalizm, kultura miejska, miasto przemysłowe, demokracja miejska, ruralizacja miasta

Citation

Prawo do miasta i ruralizacja świadomości w powojennej Polsce, [w:] O miejskiej sferze publicznej, red. Marek Nowak, Przemysław Pluciński, Kraków: Wydawnictwo Ha!Art, 2011.

ISBN

9788362574155

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego