Repudium i jego skutki prawne w świetle kodyfikacji Justyniana.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Nauka i Innowacje Spółka z o.o.

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

kodyfikacja Justyniana, repudium, prawo małżeńskie

Citation

Czasopismo Prawno-Historyczne, 2012, z. 2, s. 61-81.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego