Seminarium rogalińskie 1980: „Teatr, teatralność, teatralizacja w kulturze plastycznej X IX wieku". Słowo wstępne

Loading...
Thumbnail Image

Date

1986

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Artium Quaestiones, nr III 1986, s. 177-182

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego