Sprawozdania i informacje RPEiS 52(1), 1990

Loading...
Thumbnail Image

Date

1990

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Title alternative

Reports and informations RPEiS 52(1), 1990

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Sprawozdania i informacje, Reports and informations

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 52, 1990, z. 1, s. 319-328

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego