Maciej Dercz, Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej, seria Monografi e LEX, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016

Loading...
Thumbnail Image

Date

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Maciej Dercz, The child’s constitutional right to special health care, series: Monografi e LEX, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Studia Prawa Publicznego, 2016, Nr 16, s. 207-209

Seria

ISBN

ISSN

2300-3936

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego