Wybrane zagadnienia cywilnoprawne projektu ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (z uwzględnieniem postanowień paktu o przedsiębiorstwie)

Loading...
Thumbnail Image

Date

1993

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Selected civil-law problems of the draft privatization law

Abstract

The article presents the new draft of the Privatization Law. The author analyses the draft from t h e perspective of theoretical and practical problems connected with the privatization of the state sector. Besides, the author identifies potential areas of difficulties in implementing the provisions of the draft Law, and proposes the ways to eliminate the shortcomings of the proposed legislation.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 55, 1993, z. 2, s. 42-53

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego