Marzenia a rzeczywistość na rynku inwestycji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wielkopolska Rada Młodzieży

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie rzeczywistej stopy zwrotu z inwestycji prowadzonych na polskim rynku inwestycji kapitałowych na przykładzie produktów strukturyzowanych. Zyski i straty z zakończonych na polskim rynku inwestycji kapitałowych przedstawiono na przykładzie produktów strukturyzowanych. Wyznaczono w tym celu stopę zwrotu brutto w skali miesiąca.
The purpose of this article is to present the real rate of return on investments made on the Polish market for equity investments on the example of structured products. Gains and losses on the Polish market ended equity investments presented on the example of structured products. Designated for this purpose, the gross return per month.

Description

Sponsor

Keywords

structured products, alternative investments, Produkty strukturyzowane, inwestycje alternatywne, stopa zwrotu produktów strukturyzowanych, return on structured products

Citation

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 4, s. 42-56

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego