Przemiany wybranych statyn syntetycznych zachodzące pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Transformations of selected synthetic statins under the influence of electromagnetic radiation

Abstract

Statyny, inhibitory reduktazy HMG-CoA to grupa leków szeroko stosowanych w obniżaniu poziomu cholesterolu we krwi Statyny syntetyczne wykazują znaczną podatność na działanie promieniowania świetlnego. Leki te zostały również wykryte w wodach powierzchniowych oraz gruntowych. Obecność statyn w zbiornikach wodnych może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierzat.. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu promieniowania UV-Vis na trwałość fluwastatyny oraz pitawastatyny. W wyniku zrealizowanych badań określono podstawowe właściwości fotofizyczne i fotochemiczne obu badanych związków, zdefiniowano ich pierwotne produkty fotodegradacji Ponadto stosując metody eksperymentalne i obliczenia kwanotowo-chemiczne zaproponowano schemat pierwotnych przemian fluwastatyny oraz pitawastatyny zachodzących pod wpływem promieniowania UV-Vis oraz mechanizmy powstawania ich pierwotnych produktów. Istotą pracy stanowiły również badania wpływu promieniowania jonizującego na rosuwastatynę. Określono optymalną dawkę promieniowania powodującą degradację tej statyny. Ponadto otrzymano szereg produktów jej degradacji oraz zaproponowano schemat przemian rosuwastatyny zachodzących pod wpływem promieniowania gamma w warunkach utleniających. Otrzymane w ramach niniejszej dane dotyczące wpływu promieniowania UV-Vis na badane statyny mogą mieć istotne znaczenie m.in. dla procesu produkcji lub dawkowania tych leków. Uzyskane wyniki dotyczące wpływu promieniowania jonizującego na degradację statyn mogą być podstawą do rozwinięcia bardziej skutecznych metod oczyszczania ścieków
Statins, inhibitors of HMG-CoA reductase, are very effective agents for reducing plasma cholesterol. Synthetic statins are very sensitive to light. Due to a high consumption, low concentrations of statins were found in ground, surface and drinking water. The presence of statins may be hazardous to human health, animals and plants The aim of this study was to investigate the impact of UV-Vis radiation on the stability of fluvastatin and pitavastatin. Studies performed were focused on photophysical and photochemical properties of fluvastatin and pitavastatin. The primary photoproducts of degradation both of statins were identified. The schemes of both statins photochemical transformations The experimental and computational studies were applied to get insight into the possible mechanisms of fluvastatin and pitavastatin primary photoproducts formation. The aim of this work was also to investigate the effects of ionizing radiation on rosuvastatin. In the research carried out in the frame of this dissertation the optimal dose of ionizing radiation causing degradation of rosuvastatin was determined. It was found that under the influence of gamma radiation this statin forms a range of products. Furthermore the scheme of rosuvastatin’s transformation was proposed. Knowledge about the photochemical and photophysical properties of the compounds is necessary for appropriate handling, packaging and labelling the drug.. The obtained results regarding the influence of ionizing radiation on the degradation of statins may be the basis for the development of more effective methods used in wastewater treatment processes

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Keywords

statyny, promieniowanie elektromagnetyczne, inhibitory reduktazy HMG-CoA, fototrwałość leków, statins, electromagnetic radiation, HMG-CoA reductase inhibitors, photostability of drugs

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego