Obcość,bezdomność,utrata

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNS UAM

Title alternative

Abstract

Książka Zuzanny Dziuban jest krytyczną prezentacją[...]filozoficznego stanu rzeczy, którego centrum tkwi-przeniknięte przez świadomość atopii-filozoficzno-kulturowe doświadczenie hermeneutyki radykalnej. Jest próbą zrekonstruowania hermeneutycznych narzędzi umożliwiających ujęcie swoistości doświadczenia atopii i jego charakterystykę [...] Tytułowe pojęcie atopii zostało przez autorkę w sposób nowatorski i z pełnym uzasadnieniem przeniesione z Gadamerowskiej interpretacji Platona w pole interpretacyjne wyznaczone przez koncepcję radykalnej hermeneutyki Johna Caputo i Gianniego Vattimo. Autorka śledzi funkcjonowanie tego pojęcia w trzech korespondujących ze sobą obszarach hermeneutycznych doświadczeń :obcości,bezdomności i utraty[...]Perspektywa interpretacyjna obu filozofów jest zaś w książce ukazana w kilku aspektach;genetycznie(głownie w odniesieniu do Nietzschego i Heideggera), kontekstowo(w zestawieniu z szeroko zakrojonymi badaniami nad doświadczeniem we współczesnej filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem ujęć m.in. Gadamera,Habermasa,Benjamina,Marquarda,Agambena) i "kontrapunktowo" (w zestawieniu z Derridiańską dekonstrukcją).

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Obcość,bezdomność,utrata, Z. Dziuban, ss. 230.

ISBN

978-83-929763-4-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego