A narratological analysis of the vampire character in Stephenie Meyer’s Twilight saga

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Analiza narratologiczna postaci wampira w powieściach Stephenie Meyer z cyklu Zmierzch

Abstract

Stephenie Meyer is the author of bestselling young-adult novels, most importantly Twilight (2005), New Moon (2006), Eclipse (2007), and Breaking Dawn (2008), which form the Twilight series. The dissertation compares the narrative structure and imagery in Stephenie Meyer’s Twilight books and in fairy tales. Because of significant and numerous similarities, Meyer’s novels can be identified as modern-time fairy tales. The novels include a number of well-known stock images, plots, and characters, which are identified and discussed in the present discussion. One of the key concepts in the present inquiry, as defined in the first chapter, is the literary fairy tale and its relation to the folk tale. In the Twilight novels, Stephenie Meyer combines fairy tale material with the vampire character and imagery related to the vampire theme, discussed in the second chapter. This combination is an important research area in the present study, and it leads to interesting results. The dissertation will present a brief historical outline of the vampire character in literature and present the transformations of themes, functions, and readership of vampire fiction, from pre-modern times to the late 20th century.
Stephenie Meyer jest autorką popularnych powieści dla młodzieży, z których najważniejsze to Zmierzch (2005), Księżyc w nowiu (2006), Zaćmienie (2007), i Świt (2008), które razem tworzą serię Zmierzch. Rozprawa porównuje strukturę narracyjną i obrazowanie w powieściach Meyer i w baśniach. Ze względu na liczne i znaczące podobieństwa, powieści Meyer można określić jako współczesne baśnie. Utwory te zawierają dużą liczbę znanych, często używanych obrazów, fabuł, oraz postaci, które zostaną zidentyfikowane i omówione w rozprawie. Jednym z kluczowych pojęć używanych w niniejszych rozważaniach, zdefiniowanym w pierwszym rozdziale, jest baśń literacka i jej relacja to baśni folklorystycznej. W powieściach z serii Zmierzch Stephenie Meyer łączy materiał baśniowy z postacią wampira i obrazowaniem związanym z tematyką powieści o wampirach, którą omówiono w rozdziale drugim. Połączenie dokonane przez Meyer jest ważnym zagadnieniem badawczym niniejszej rozprawy i prowadzi do ciekawych rezultatów. Rozprawa zawiera krótkie omówienie historyczne postaci wampira w literaturze, oraz omówienie tematów, funkcji, oraz czytelnictwa prozy o wampirach od czasów starożytnych po późny wiek dwudziesty.

Description

Wydział Anglistyki

Sponsor

Keywords

Stephenie Meyer, narratology, fairy tale, narratologia, baśń

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego