Religia i Kośćiół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNS UAM

Title alternative

Abstract

Czym jest demokracja, a co charakteryzuje społeczeństwo obywatelskie? Jakie jest nastawienie Polaków do demokracji i czy konfrontują je z minionym systemem autorytaryzmu komunistycznego? Czy dzisiejsza Polska jest już krajem demokratycznym w obiektywnym znaczeniu tego pojęcia? Czy dzisiejsi Polacy są społeczeństwem obywatelskim? Co łączy demokrację z wolnym rynkiem? Jakie miejsce zajmują i jaką rolę odgrywają religia i Kościół w demokratycznym państwie i w obywatelskim społeczeństwie? Czy Kościół katolicki i jego władze potrafią włączyć się aktywnie w budowanie demokracji w państwie świeckim, a zarazem respektować prawa i przywileje społeczeństwa obywatelskiego, czy też wykorzystują słabości tego systemu władzy do realizacji własnych interesów strategicznych o religijnym,moralnym,społecznym i politycznym charakterze? czy i w jakim zakresie Kościół katolicki w Polsce świadomie ingeruje w budowanie państwa demokratycznego, mającego ze swej istoty świecki status, narzucając mu własny system znaczeń moralnych i własną hierarchię wartości? Te pytania znajdują się u podstaw tej książki, jako dzieła naukowego, w którym autorzy poszczególnych artykułów i rozpraw starają się obiektywnie i kompetentnie na każde odpowiedzieć, nie traktując jednak własnych wyjaśnień jako rozstrzygnięć ostatecznych podniesionych tu problemów. Prof. dr hab. Józef Baniak

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Religia i Kościół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce, red. J. Baniak, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, ss. 364

ISBN

978-83-62243-09-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego