Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Legal mechanism of conducting development policy in decentralised structures of public authority

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Studia Prawa Publicznego, 2015, Nr 9, s. 229-230

ISBN

978-83-232-2895-0

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego