Ryby w kulturze i rekultywacja środowiska wodnego. Szkic historyczny i badania hydrobiologiczne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Pejzaż w Bydgoszczy

Title alternative

Abstract

W części pierwszej książki, autorstwa Andrzeja M. Wyrwy, przez pryzmat źródeł archeologicznych, historycznych, etnograficznych i ikonograficznych, w syntetycznej formie, zasygnalizowano wybrane wątki odnoszące się do miejsca ryb w kulturze, ich symboliki w życiu ludzi zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego i diecie rybnej zakonników różnych obserwancji od średniowiecza do czasów nowożytnych. W części drugiej znajdują się rozważania poświęcone rekultywacji środowiska wodnego. Obecnie stało się bowiem tak, że w wyniku zdynamizowanej, nie zawsze do końca przemyślanej działalności człowieka, a jednocześnie naturalnych zmian środowiska, ów życiodajny, szanowany i czczony przez tysiąclecia dar coraz bardziej jest niszczony. Stąd też jednym z ważniejszych działań jest obecnie potrzeba ochrony wód z całym ich bogactwem. Tym zagadnieniom poświęcone są dwa opracowania w książce. Ryszard Gołdyn omawia metody rekultywacji i poprawy stanu jakości wód, a Beata Messyasz, Katarzyna Kowalczewska – Madura, Sławomir Cerbin poddają ocenie skuteczność rekultywacji wód na przykładzie Jeziora Durowskiego.

Description

Opracowania w książce bogato ilustrowane

Sponsor

Keywords

ryby w kulturze, bobry, dieta klasztorna w średniowieczu, sposoby połowu ryb, rekultywacja środowiska wodnego

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego