Od światowego kryzysu finansowego do kryzysu strefy euro: implikacje wewnątrzpolityczne dla Niemiec w latach 2008–2011

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Celem poniższego opracowania jest syntetyczne oraz problemowe przedstawienie następstw wewnątrzpolitycznych dla Niemiec dwóch kryzysów – finansowego w latach 2008/2009 oraz strefy euro 2009–2011 – przekształcającego się stopniowo w kryzys całej UE.

Description

Sponsor

Keywords

kryzys finansowy, strefa euro

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 5/2011, s. 33-50.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego