Kolektywizm w poziomie - wyzwanie dla Pettita krytyki kolektywizmu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych

Title alternative

Abstract

Często się twierdzi, iż potoczna psychologia stoi na stanowisku indywidualizmu, według którego działamy na podstawie naszych pragnień i przekonań. Poniższy artykuł polemizuje z tym poglądem. Nasza potoczna psychologia jest kompatybilna z nieindywidualistyczną pozycją, zgodnie z którą czasami działamy na podstawie naszych własnych pragnień a czasami na podstawie pragnień innych osób wymierzonych w naszym kierunku (tym samym nie kierując się naszymi pragnieniami). W głównej części tego artykułu rozważane są argumenty jakoby istniała niespójność w ramach nieindywidualizmu. Nieindywidualizm może stać w zgodzie z pozycją kolektywizmu krytykowaną przez Pettita.

Description

Sponsor

Keywords

indywidualizm, kolektywizm, individualism, collectivism

Citation

K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 161-184.

ISBN

978-83-62243-45-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego