Jeśli osadzę akcję na pozór gdzie indziej, to i tak... Jedwabne w polskim dramacie najnowszym

Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Nauka i Innowacje

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Jedwabne, dramat polski, Holocaust, Holokaust, teatr polski, Zagłada, Shoah

Citation

Kowalski, Tomasz, Jeśli osadzę akcję na pozór gdzie indziej, to i tak... Jedwabne w polskim dramacie najnowszym. W: Ślady II wojny światowej i Zagłady w najnowszej literaturze polskiej, B. Sienkiewicz (red.), S. Karolak (red.). Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016, s. 145-162.

ISBN

978-83-64864-39-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego