Poznawcza rola metafory w polskim dyskursie historyczno politycznym po 1989 roku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów

Abstract

Poniższy artykuł poświęcony będzie metaforze jako kategorii opisującej, wyjaśniającej i wartościującej zjawiska historyczne a także obecności metafor w opisach współczesnej historii Polski. W artykule omówiona jest możliwość wykorzystania teorii dyskursu historycznego Haydena White'a dla opisania zabiegów narracyjnych obecnych w polskiej historiografii.

Description

Artykuł poświęcony jest metaforze jako kategorii opisującej, wyjaśniającej i wartościującej zjawiska historyczne a także obecności metafor w opisach współczesnej historii Polski. W artykule omówiona jest możliwość wykorzystania teorii dyskursu historycznego Haydena White'a dla opisania zabiegów narracyjnych obecnych w polskiej historiografii.

Sponsor

Keywords

metafora, historia Polski, Hayden White, historiografia

Citation

Werner W.,Poznawcza rola metafory w polskim dyskursie historyczno politycznym po 1989 roku. W: S.M. Nowinowski, J. Pomorski i R. Stobiecki (red.). Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów. Łódź: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, s. 91-105.

ISBN

9788392582090

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego