„Od świtu do zmierzchu” – współczesne obrazy miasta w projektach dokumentalnych Maciej Drygasa i Mirosława Dembińskiego

Title alternative

“The World from Dawn til Dask”. Contemporary Images of the City in the Documentary Projects of Maciej Drygas and Mirosław Dembiński

Abstract

The text refers to two documentary projects that were created by well-known Polish documentary film directors: Maciej Drygas and Mirosław Dembiński. The first one, Łódź from Dawn till Dusk, was made as a part of the education program at the Polish National Film, Television and Theatre School in Łódź in 2007. For several years, students in the second year of the Directing Department made short films about Łódź, forming out of this mosaic, images of the city from dawn till dusk. After having been experienced in Łódź, the project led to the idea of using this method to describe various cities around the world. Finally, five films were made in five different cities under the auspices of the Adam Mickiewicz Institute. This article concentrates on the analysis of the structure of these films and the images of the cities that emerge out of them.
Artykuł dotyczy dokumentalnych projektów, które stworzone zostały przez znanych polskich dokumentalistów: Macieja Drygasa i Mirosława Dembińskiego. Pierwszy z nich Łódź od świtu do zmierzchu powstał w roku 2007 jako część procesu edukacyjnego w łódzkiej Szkole Filmowej. Przez kilka lat studenci II roku reżyserii przygotowywali krótkie filmy na temat Łodzi, które składały się na mozaikowy obraz dnia i nocy w mieście. Udane realizacje studenckie skłoniły pomysłodawców do rozwinięcia projektu i opisania tą samą metodą różnych miast świata. Tak zrodziła się idea Świata od świtu do zmierzchu. Artykuł koncentruje się na analizie poszczególnych części obu projektów oraz obrazów miast, jakie się z nich wyłaniają.

Description

Sponsor

Keywords

image of the city, Łódź, documentary film, Maciej Drygas, Mirosław Dembiński, obraz miasta, film dokumentalny

Citation

Images, nr 21-22, vol. XII, 2013, s. 139-149

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego