Demokracja czy autorytaryzm

Loading...
Thumbnail Image

Date

1993

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Adam Marszałek

Title alternative

Democracy or authoritianity

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

demokracja, autorytaryzm, authoritarianism, democration

Citation

Wallas T., Demokracja czy autorytaryzm, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. Blok Z., Toruń 1993, s. 48-56.

ISBN

8385263608

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego