Refugee Question as an International Global Problem

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Uchodźstwo jako międzynarodowy problem globalny

Abstract

The problem of refugees is a phenomenon characteristic of contemporary international relations. It can take an individual form (as a result of individual persecutions of a racial, religious, national or political character) or the form of mass relocations, especially in the face of military conflicts or general breaching of human rights. The purpose of this paper is to present the refugee question as an international global problem that may appear in any region of the world, impacting the situation of states and societies, that is perceived as both a threat and a fundamental challenge for the entire international community.
Uchodźstwo jest fenomenem charakterystycznym dla współczesnych stosunków międzynarodowych. Może przyjąć postać indywidualną (będąc efektem prześladowań o charakterze rasowym, religijnym, narodowościowym czy politycznym), ale także postać przemieszczeń masowych, powodowanych konfliktami zbrojnymi czy powszechnymi naruszeniami praw człowieka. W artykule ukazano zjawisko uchodźstwa jako międzynarodowy problem globalny, który może pojawić się w każdym rejonie świata, a postrzegany jest jako zarówno jako zagrożenie, jak i fundamentalne wyzwanie dla całej społeczności międzynarodowej.

Description

Sponsor

Keywords

Refugee Question, Uchodźstwo, Global problem, Problem globalny

Citation

Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 307-322.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego