The Role of the Committee in the Control Function of the Sejm of the Republic of Poland

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Rola Komisji w funkcji kontrolnej Sejmu RP

Abstract

The article discusses the role of the committee in the control function of the Sejm of the Republic of Poland. Committees are one of the key bodies of the Sejm. They perform a significant range of work, both legislative and control. The article discusses the competences of parliamentary committees, highlights the importance of the presence of the most important people in the state at their meetings and indicates the possibilities of increasing the effectiveness of the committee’s control activities. W artykule omówiono rolę komisji w funkcji kontrolnej Sejmu RP. Komisje są jednym z kluczowych organów Sejmu. Wykonują one znaczny zakres prac, zarówno legislacyjnych, jak i kontrolnych. W artykule omówiono kompetencje komisji sejmowych, uwypuklono znaczenie obecności najważniejszych osób w państwie na ich posiedzeniach oraz wskazano możliwości zwiększenia skuteczności działań kontrolnych komisji.

Description

Sponsor

Keywords

Sejm, parliamentary committees, legislative, control functions, komisje sejmowe, ustawodawstwo, funkcje kontrolne

Citation

"Przegląd Politologiczny", 2023, nr 3, s. 87-98.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego