Ekranizacje utworów literackich Kornela Makuszyńskiego

dc.contributor.advisorHendrykowski, Marek. Promotor
dc.contributor.authorNowakowska, Agnieszka
dc.date.accessioned2013-02-22T14:35:09Z
dc.date.available2013-02-22T14:35:09Z
dc.date.issued2013-02-22
dc.descriptionWydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediówpl_PL
dc.description.abstractRozprawę rozpoczyna studium analityczne poetyki dzieł pisarza, które w przyszłości znalazły się w kręgu zainteresowań reżyserów. W rozdziale drugim za punkt odniesienia przyjęto opisane wcześniej elementy poetyki i określono, w jakim zakresie i z jakim powodzeniem charakterystyczny dla pisarstwa Makuszyńskiego oryginalny typ humoru znalazł swą realizację w filmowych adaptacjach. Prezentując aktorskie kreacje bohaterów książek pisarza pod kątem analizy ich psychologicznych uwarunkowań, prześledzono pracę reżyserów. W trzecim rozdziale dzięki zestawieniu „podwójnych” – kinowych i telewizyjnych – wersji ekranizacji, przedstawiono propozycje ucieczki w świat fantastyczny, w świat lepszy niż go odbieramy na co dzień, w którym panuje żywiołowa radość i głęboka wiara, że każdy chce być szlachetny. Trzecim, ostatnim punktem odniesienia porządkującym analizę adaptacji stały się literackie reminiscencje i nawiązania. Wybrane i zanalizowane obrazy to najbardziej wyraźne przykłady odejścia od pierwowzoru stworzonego przez Kornela Makuszyńskiego. Na zakończenie, w rozdziale piątym, zajęto się kluczowym zagadnieniem związanym z popularnością analizowanych filmów, jakim było właściwe określenie adresata. Dzięki temu możliwa stała się odpowiedź na pytanie, czy kolejnym adaptatorom dzieł autora „Awantury o Basię” udało się pójść śladem Marii Kaniewskiej i udowodnić iż proza Makuszyńskiego stanowi doskonały „materiał” na scenariusz filmowy wpisujący się w konwencję kina familijnego.pl_PL
dc.description.abstractThe beginning of the project is an analytical study of Makuszyński’s writing technique and style of the works which were subsequently put on screen. In the second chapter, I use the elements of the poetics of Makuszyński’s style delineated in the first chapter in order to discuss their rendering in the film adaptations of selected novels. In other words, how aspects typical of a literary work are transformed in a filmic work. I determined in what way and how successful the unique type of Makuszyńki’s humour was presented in the screen versions. While presenting the actors’ impersonations of Kornel Makuszyński’s novels I analysed their psychological conditions and the ways in which the actors fitted in the overall directorial designs. In the third chapter, while comparing two versions, cinematic and telegenic, I decided to scrutinise variants of screen escapism: a semi-fantastic world better than the one we live in, one where people enjoy their lives. The third, and final point structuring the analysis of film adaptations were literary references and the ways in which Makuszyński’s texts were employed. Finally, in the fifth chapter I dealt with the key issue connected with the popularity of film adaptations, that is the correct identification of the target viewers. I decided to check if other adapters of the works of the author of “Fight for Basia” managed to follow Maria Kaniewska, who rejected the old-fashioned style of Kornel Makuszyńskiʹs works and proved that Kornel Makuszyński’s works are an ideal material for a screenplay which fits in perfectly in the conventions of family cinema.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/4687
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectadaptacjapl_PL
dc.subjectadaptationpl_PL
dc.subjectliteraturapl_PL
dc.subjectliteraturepl_PL
dc.subjectaltruizmpl_PL
dc.subjectaltruismpl_PL
dc.subjectdzieckopl_PL
dc.subjectchildpl_PL
dc.titleEkranizacje utworów literackich Kornela Makuszyńskiegopl_PL
dc.title.alternativeFilming literary works by Kornel Makuszyńskipl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego