Kuziak M., Maciejewski B., red. nauk., Słowianofilstwo polskie pierwszej połowy XIX wieku o religii przodków. Rekonesans w dyskurs postkolonialny, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2016, s. 23-36.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Universitas

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

słowianofilstwo, postkolonializm

Citation

Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, część II

ISBN

97883-242-3008-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego