Optymalizacja właściwości fizykochemicznych oraz aplikacyjnych formulacji kosmetycznych zawierających wybrane glikozydy irydoidowe

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Optimization of physicochemical and application properties of cosmetic formulations containing selected iridoid glycosides

Abstract

Istotny problem współczesnego przemysłu kosmetycznego stanowi niesatysfakcjonująca efektywność uwalniania substancji aktywnych z podłoży kosmetycznych oraz ich ograniczona przenikalność przez skórę człowieka. Celem przedłożonej rozprawy doktorskiej była optymalizacja właściwości fizykochemicznych oraz aplikacyjnych formulacji kosmetycznych zawierających wybrane glikozydy irydoidowe: aukubinę oraz katalpol. Wybór związków czynnych powodowany był przypisywanym im właściwościom kosmetycznym, obejmującym wpływ na intensyfikację przebiegu procesów regeneracyjnych naskórka oraz regulację odpowiedniego poziomu nawodnienia poszczególnych struktur skórnych. Badania przeprowadzone w ramach niniejszej rozprawy doktorskiej umożliwiły zaprojektowanie oraz otrzymanie zoptymalizowanej pod względem parametrów fizykochemicznych oraz aplikacyjnych formulacji kosmetycznej – hydrożelu na bazie hydroksyetylocelulozy (HEC) zawierającego nanocząstki lipidowe inkorporowane aukubiną lub katalpolem. Wybór determinowany był otrzymanymi wynikami analizy fizykochemicznej (pH, lepkość), stabilności długotrwałej otrzymanych formulacji kosmetycznych (technika dyfrakcji laserowej – LD, metoda wielokrotnego rozpraszania światła – MLS) oraz stabilności chemicznej i efektywności uwalniania związków aktywnych z docelowego podłoża kosmetycznego (wysokosprawna chromatografia cieczowa – HPLC). Biorąc pod uwagę zrealizowane badania in vivo, wskazano na wyższą skuteczność działania preparatów kosmetycznych zawierających badane glikozydy irydoidowe inkorporowane do nanocząstek lipidowych, potwierdzając przy tym potencjał aukubiny i katalpolu jako efektywnych surowców kosmetycznych.
Unsatisfactory level of effectiveness of release of active substance from cosmetic formulations and their limited penetration through the barrier of human skin are the main problems of cosmetic industry. The aim of the study presented in the doctoral dissertation was optimization of physicochemical and application properties of cosmetic formulations containing selected iridoid glycosides: aucubin and catalpol. The choice of these active ingredients followed from the fact of their cosmetic activities including intensification of epidermis regeneration processes and regulation of moisture content in individual structures of the skin. On the basis of the results of the experimental studies it was possible to design and produce the cosmetic formulation based on hydrogel (HEC) with active ingredients of aucubin or catalpol encapsulated in lipid nanoparticles, showing optimized physicochemical parameters (pH, viscosity), shelf-life stability (laser diffraction – LD, multiple light scattering – MLS) and, in addition, chemical stability and effective release level of aucubin and catalpol (high-performance liquid chromatography – HPLC). The result of the in vivo studies evidenced the greater effectiveness of cosmetic preparations containing the selected iridoid glycosides as active ingredients encapsulated in lipid nanoparticles relative to the effect of those with active substances in solid state. In general, the results confirmed the attractiveness of aucubin and catalpol as cosmetic raw materials.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Keywords

formulacje kosmetyczne, glikozydy irydoidowe, nanocząstki lipidowe, badanie stabilności, badanie in vivo, cosmetic formulations, iridoid glycosides, lipid nanoparticles, stability study, in vivo study

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego