Podstawowe zmiany w prawie spółdzielczym w świetle projektowanej ustawy

Loading...
Thumbnail Image

Date

1994

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Fundamental Changes in the Cooperative Law in the light of the draft of new bill

Abstract

The paper focuses on the fundamental elements of a draft of a bill (Seym paper 158) which brings about modifications to the "Cooperative Law" of 1982, and subsequent modifications of the draft.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 56, 1994, z. 3, s. 37-48

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego